نمونه پروژه ها

طرحی وب سایت آیدین پارسیان

پرونده الکترونیک سلامت

 

نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت با امکان ارتباط با HIS مراکز بیمارستانی و درمانگاهی جهت الکترونیکی نمودن پرونده بیمار با استفاده از اسکن، قلم نوری، تایپ و انواع فرم های تخصصی مراکز درمانی و درمانگاهی

طرحی وب سایت آیدین پارسیان

نرم افزارسفارشی بهداشت ودرمان

 

نرم افزار سفارشی بهداشت و درمان که برای انواع مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز اختصاصی مرکز درمانی طراحی شده باشد می تواند گزینه ی مناسبی جهت انجام هرچه بهتر خدمات به بیماران باشد.

طرحی وب سایت آیدین پارسیان

ارائه راهکارهای فناورانه

 

ارائه راهکارهای فناورانه که شامل تجزیه و تحلیل کسب و کار همچنین فرآیندهای مربوطه در هر صنعت، تجارت وخدمات مبنی بر فناوری اطلاعات بر اساس تکنولوژی های روز دنیاو اهداف هر سازمان وشرکت.

طرحی وب سایت آیدین پارسیان

طراحی سایت علمی

 

طراحی سایت علمی مراکز گسترش و کاربردی علم و دانش را شامل می شود که در اشاعه علم و دانش فعالیت دارند و در راستای اهداف خود به طراحی سایت علمی اقدام میکنند. سایتهای علمی که هدف گذاری خود را انتشار مطالب علمی روز تعیین نموده اند به منظور رهیابی و تحقق آن به طرح ریزی طراحی وب سایت اقدام می نمایند.

طرحی وب سایت آیدین پارسیان

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی

 

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی برای صاحبان مشاغل و فروشندگان، از جمله حیاتی ترین مسائل در بازار امروز می باشد. تمامی این افراد باید با طراحی فروشگاه های اینترنتی و داشتن آن، سهم بازار را در این زمینه بگیرند.