نرم افزار فروشگاه

نرم افزار فروشگاه (آل ور)

امکانات نرم افزار فروشگاه

  1. امکان تعریف کالا و خدمات قابل فروش
  2. امکان استفاده از نرم افزار به صورت شبکه
  3. امکان تعریف طرف قراردادها
  4. امکان فروش به صورت حواله
  5. امکان فروش به صورت آزاد
  6. امکان محاسبه سهم ویزیتورها
  7. گزارشات متنوع
نرم افزار فروشگاه
سایر محصولات مشابه:
نرم افزار فروشگاه

نرم افزار حسابداری

امکان تعریف سرفصل حساب ها در چند سطح امکان نمایش درختی حساب ها امکان نمایش مانده حساب در درخت حساب ها امکان درج اعلامیه امکان ایجاد سال مالی به صورت اتوماتیک

دامه مطلب خرید

نرم افزار فروشگاه

نرم افزار انبار

برخی از ویژگی های نرم افزار انبار : امکان تعریف کالا ثبت ورود و خروج کالا امکان گزارش مانده کالا در انبار امکان ارسال sms امکان دریافت گزارش های متنوع تامین کنندگان

دامه مطلب خرید

نرم افزار فروشگاه

نرم افزار تره بار

برخی ازامکانات نرم افزار تره بار:مدیریت پیمانکاری حمل و نقل ،حسابداری کرایه رانندگان ،صدورسند حسابداری ،گزارش های متنوع ،امکان ثبت بار ،امکان تعریف قیمت ،امکان تعریف کاربر

دامه مطلب خرید